• Motocykliści jako grupa komunikacyjna. Wizerunek wewnętrzny na podstawie badań empirycznych

Motocykliści jako grupa komunikacyjna. Wizerunek wewnętrzny na podstawie badań empirycznych

Maurycy Graszewicz
Google Scholar Maurycy Graszewicz
Michał Ulidis
Google Scholar Michał Ulidis
Publikacja:

Abstrakt

Motorcyclists as a communication group. An internal image based on empirical research

The article is a report on empirical research into the image of a specific communication group. The studied entity is primarily a communication group and then perhaps thus social group. The studied phenomenon was communication. Its analyses were used to distinguish a group, the image, cohesion and stability of which were tested by the authors. The leading theoretical-methodological concepts adopted by them were: constructivist definition of communication and systemic definition of society.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.