Tom 4 (2013): Marka, media, komunikacja

Artykuły

Snakeskin jacket. O medializacji gospodarki
Marka, media, komunikacja, Strony 17 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wizerunek krajów Europy Wschodniej na przykładzie komunikacji reklamowej wybranych państw: Ukrainy oraz Rosji
Marka, media, komunikacja, Strony 33 - 44
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Branding miast
Marka, media, komunikacja, Strony 45 - 54
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Najlepsze uniwersytety na świecie w opinii mieszkańców Polski
Marka, media, komunikacja, Strony 55 - 64
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Motocykliści jako grupa komunikacyjna. Wizerunek wewnętrzny na podstawie badań empirycznych
Marka, media, komunikacja, Strony 65 - 81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Community relations w cieniu familoków. O organizowaniu społeczności lokalnej w perspektywie budowania relacji między instytucją a otoczeniem. Casus Programu Aktywności Lokalnej w kolonii Emma w Radlinie
Marka, media, komunikacja, Strony 83 - 95
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zarządzanie sytuacją kryzysową w instytucjach konfesyjnych. Studium przypadku rzecznika prasowego
Marka, media, komunikacja, Strony 97 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Public relations a media — konflikt interesów czy korzyści wynikające z synergii?
Marka, media, komunikacja, Strony 115 - 125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Księgarnia jako model świata. Exempla w kulturze polskiej i niemieckiej
Marka, media, komunikacja, Strony 129 - 144
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Archiwum Telewizji Łódzkiej — na skrzyżowaniu kultury, techniki i komunikacji
Marka, media, komunikacja, Strony 145 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Do licha! Ileż tu informacji!”. Infografika jako gatunek dziennikarski
Marka, media, komunikacja, Strony 153 - 174
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Twitter — ponowoczesne źródło informacji
Marka, media, komunikacja, Strony 175 - 196
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Obecność twórców pokolenia ’56 we współczesnej kulturze popularnej i mediach
Marka, media, komunikacja, Strony 197 - 210
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ścieżki nocy Stanisława Czycza i Anda
Marka, media, komunikacja, Strony 211 - 227
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana punktu widzenia jako strategia perswazji w reklamie społecznej dotyczącej problemów dzieci (na przykładzie kampanii „Stop pedofilom!”, „Małe jest kruche”, „Dziecko w sieci” i „Dzieciństwo bez przemocy”)
Marka, media, komunikacja, Strony 231 - 238
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kreowanie medialnego obrazu świata przez narzucanie odbiorcy punktu widzenia nadawcy
Marka, media, komunikacja, Strony 239 - 248
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O dyskursie, dyskursach i komunikacji (w kulturze popularnej)
Marka, media, komunikacja, Strony 249 - 260
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF