• Tom 16 (2008): Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Tom 16 (2008): Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia)

Słowo wstępne
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 7 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Zmiany systemowe w otoczeniu międzynarodowym

Dimensions sociales du développement soutenable de l'Europe Centrale et Orientale
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 11 - 25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczne podejście do wspólnotowych reguł konkurencji
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 27 - 42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Formy międzynarodowych przepływów kapitału - problemy definicji
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 43 - 55
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ systemu patentowego na dyfuzję wiedzy
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 57 - 65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Causes of failure in SMEs
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 67 - 74
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Lokalizacja firm źródłem przewagi konkurencyjnej. Koncepcje rozwoju gospodarki w oparciu o skupiska małych i średnich firm
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 75 - 85
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Finansowanie międzynarodowych trybunałów karnych
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 87 - 109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Dynamika transformacji systemowej w Polsce

Konkurencyjność systemowa gospodarki krajowej
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 113 - 121
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Druga fala outsourcingu - nowa orientacja biznesowa
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 123 - 129
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność maklerska firm inwestycyjnych w Polsce
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 131 - 142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rynek ubezpieczeniowy wciąż zagrożony przestępczością
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 143 - 155
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Significance of foreign direct investment in the economic development of Lower Silesia 1989-2005
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 157 - 186
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 187 - 205
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The phenomenon of privatization of public professions as one of the elements of political changes in Poland
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 207 - 221
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przekroje struktury kosztów w publicznych uczelniach akademickich w Polsce
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 223 - 238
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Regulacje prawne w 6. i 7. Programie Ramowym Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 239 - 258
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja prawna zadatku z punktu widzenia ekonomicznej analizy prawa
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane zagadnienia), Strony 259 - 286
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF