• Tom 9 (2018): Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej

Tom 9 (2018): Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej

Wprowadzenie
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 9 - 11
Pobierz artykuł PDF

Część I. Społeczne, kulturowe i ekonomiczne aspekty...

Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 15 - 31
Pobierz artykuł PDF
Niezrównoważona konsumpcja i sposoby jej równoważenia
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 33 - 44
Pobierz artykuł PDF
Społeczne wzory konsumpcji a orientacje aksjologiczne pracowników wrocławskiego sektora kultury i produkcji gier wideo w świetle badań własnych
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 45 - 57
Pobierz artykuł PDF
Osoby nieheteroseksualne jako konsumenci
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 59 - 69
Pobierz artykuł PDF
Fenomen „rogu obfitości” w faktograficznej rekonstrukcji programu intelektualnego Alvina Warda Gouldnera
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 71 - 83
Pobierz artykuł PDF

Część II. Moda, design, upodobania kulinarne...

Konsumpcja mody a tożsamość. O społecznych funkcjach mody i zakupów modowych
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 87 - 98
Pobierz artykuł PDF
Design a fitness — nowe trendy
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 99 - 106
Pobierz artykuł PDF
Moda — czynnik determinujący czy wykluczający udział seniorów w rynku?
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 107 - 116
Pobierz artykuł PDF
„Pracuje w korytarzu, pisze po ścianach, a kąpiel bierze wśród kwiatów“, czyli obrazy mieszkań konsumentów w przekazie magazynów wnętrzarskich
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 117 - 130
Pobierz artykuł PDF
Wszechstronność upodobań kulinarnych. O dystynktywnych i komunikacyjnych właściwościach jedzenia
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 131 - 150
Pobierz artykuł PDF

Część III. Zmiany w konsumpcji w kontekście rozwoju nowych mediów...

Social media i nowy marketing w społeczeństwie konsumpcyjnym
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 153 - 164
Pobierz artykuł PDF
Innowacja w kreowaniu wartości konsumenckich jako istotny czynnik podejmowanych wyborów społeczno-ekonomicznych
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 165 - 180
Pobierz artykuł PDF
Decyzje konsumenckie w dobie rewolucji cyfrowej i sztucznej inteligencji — przegląd trendów
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 181 - 189
Pobierz artykuł PDF
From “pizzini” to social media channel: The mediatic storytelling of mafia language
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 191 - 199
Pobierz artykuł PDF
Wartości na sprzedaż. Budowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 201 - 218
Pobierz artykuł PDF
Fear of missing out a korzystanie z urządzeń umożliwiających dostęp do mediów społecznościowych na podstawie badań polskich internautów
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 219 - 247
Pobierz artykuł PDF

Część IV. Konsumpcja usług – nowe trendy i zachowania konsumenckie

Konsumpcja usług w ramach miastotwórczej funkcji uzdrowisk
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 251 - 261
Pobierz artykuł PDF
Atrakcyjność hoteli w percepcji nabywców usług turystycznych na przykładzie Turcji
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 263 - 292
Pobierz artykuł PDF

Sprawozdania i recenzje

„Polskie pogranicza w procesie przemian”. Sprawozdanie z konferencji
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 295 - 299
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji Jubileusz 30-lecia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego: „Nowoczesne intelektualne przywództwo dla przyszłości”. Sesja naukowa Instytutu Socjologii: „Socjologia wobec przyszłości w sferze teorii i praktyki”
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 299 - 305
Pobierz artykuł PDF
Konferencje Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii UWr z cyklu „Bezpieczeństwo a edukacja”
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 306 - 313
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XVI Międzynarodowego Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 314 - 315
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji „Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między pragmatyzmem a dyferencjacją”
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 315 - 318
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Socjologia w pigułce? Sławomir H. Zaręba, Marcin Choczyński, „Od klasycznej do współczesnej myśli socjologicznej“
Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej, Strony 319 - 322
Pobierz artykuł PDF