Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 9Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej

Published 17 kwietnia 2019

Issue description

Problematyka interdyscyplinarnie pojmowanych zachowań konsumenckich i wpływu determinant — zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i kulturowym — na owe zachowania w istotnym stopniu kreuje funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Autorzy tomu koncentrują się na zagadnieniach związanych z wartościami, modą oraz innowacjami właśnie w perspektywie zachowań dzisiejszych konsumentów. Badania zachowań i zwyczajów konsumentów współcześnie oparte są na założeniu, że ludzie często kupują produkty nie dlatego, że do czegoś służą, ale dlatego, że coś symbolizują. Nie oznacza to, że podstawowa funkcja produktu nie jest ważna, tylko że role, jakie produkty odgrywają w naszym życiu, rozciągają się poza funkcje użytkowe, które spełniają. Poszczególne osoby mogą kierować się różnymi pobudkami w podejmowaniu decyzji zakupowych, są z jednej strony indywidualnymi jednostkami, z drugiej zaś członkami ukształtowanej społecznie i terytorialnie zbiorowości. W oddawanym do rąk czytelnika tomie znajduje się w sumie osiemnaście artykułów. Zostały one, dla merytorycznego porządku, odpowiednio zgrupowane w czterech częściach. Część pierwsza, wprowadzająca, dotyczy społecznych, kulturowych i ekonomicznych aspektów konsumpcji, część druga to artykuły traktujące o modzie, designie oraz upodobaniach kulinarnych w kontekście współczesnego konsumpcjonizmu oraz ekonomii estetycznej. Część trzecia dotyczy zmian w konsumpcji w wyniku rozwoju nowych mediów i innowacji, a czwarta — konsumpcji usług na tle nowych trendów w zachowaniach konsumenckich. W dziewiątym tomie „Forum Socjologicznego” zamieszczone zostały także sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz recenzja.

Część IV. Konsumpcja usług – nowe trendy i zachowania konsumenckie