Tom 130

Germanistik im interdisziplinären Gefüge

Opublikowane: 01-01-2010
Germanistik im interdisziplinären Gefüge to tytuł kolejnego tomu w serii Germanica Wratislaviensia. W zbiorze znalazły się zróżnicowane tematycznie artykuły autorów pochodzących z kilku europejskich krajów. W obszarze literaturoznawstwa wskazać należy na ciekawe rozważania José Santosa poświęcone prezentacji motywu apokalipsy we wczesnych utworach Ernsta Jüngera czy Nikoliny Zobenicy na temat gdańskiej socjalizacji w noweli Güntera Grassa Katz und Maus.

W dziedzinie językoznawstwa autorzy poruszają także wiele odległych tematycznie zagadnień, jak np. podstawowe problemy kontrastywnej fonetyki języka niemieckiego czy wykorzystanie przysłów do tworzenia antyprzysłów. Najnowszy tom zawiera także sprawozdania z międzynarodowych konferencji, które w ostatnich miesiącach odbyły się w Instytucie Filologii Germańskiej UWr.