Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16

Published 8 października 2018

Issue description

W 16 tomie Kształcenia Językowego przeważa temat inności i obcości, rozpatrywany z kilku stanowisk: dydaktycznego, językoznawczego, literaturoznawczego, socjologicznego. Przeczytamy o trudnym byciu razem i wobec siebie Polaków i Łemków, Polaków i Niemców, pisarzy polskich na emigracji (Gombrowicz, Pankowski), uczniów przybyłych do polskich szkół z innych krajów. Wielość ujęć głównego tematu dostarczy czytelnikom różnych poznawczych wrażeń.