• Tom 3 (2015): Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Tom 3 (2015): Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wstęp: Niechaj powstaną elity! Wybrane aspekty refleksji nad elitami w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 9 - 23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Czeskie i słowackie elity polityczne — główna przyczyna rozpadu Czechosłowacji
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 27 - 42
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 43 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kwestia pograniczy w regionie Międzymorza notatki wstępne
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 57 - 63
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Klanowość i polityka wewnętrzna Abchazji
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 65 - 76
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stosunek elit partyjnych PZPR do Kościoła katolickiego w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie województwa krakowskiego
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 79 - 94
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wymiana członków elity władzy w małej gminie
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 95 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tożsamość — klucz, wytrych czy kij? Ukraińskie dyskusje o tożsamości narodowej, kryzysie moralnym i patriotyzmie w latach 1991–2015
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 109 - 121
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elite Trends in the Literary Scholarship of Post-Independence Ukraine
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 123 - 133
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku tłum. Hanna Olejniczak
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 135 - 144
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Václav Havel v Polsku
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 145 - 156
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Moc bezmocných jako legitimizační vyprávění
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 157 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 171 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 181 - 190
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The Voice of the Other in the World of ‘White Elites’
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 191 - 198
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Miejsce Ukrainy w czasie i przestrzeni. Wersja Mychajła Drahomanowa tłum. Marcin Gaczkowski
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 201 - 225
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Historia mówiona: między historią i pamięcią, między teorią a praktyką, między „zwykłymi ludźmi” a elitą, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 4 2014
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 229 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2010
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 234 - 238
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Literatúra v kognitívnych súvislostiach, ed. Jana Kuzmíková, vyd. Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2014
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 238 - 245
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kobieta we współczesnej kulturze ukraińskiej, red. Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, „W kręgu języka, literatury i kultury” 2, Warszawa 2013
Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989, Strony 245 - 249
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF