O czasopiśmie

Czasopismo „Neerlandica Wratislaviensia” jest najstarszym niderlandystycznym czasopismem naukowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Do obszarów badawczych czasopisma należą szeroko rozumiane językoznawstwo, literaturoznawstwo oraz kulturoznawstwo niderlandzkie. Autorzy publikowanych tu artykułów prowadzą badania konfrontatywne porównujące struktury języka niderlandzkiego z innymi językami oraz badania z dziedziny językoznawstwa stosowanego. Na łamach czasopisma publikowane są też artykuły poświęcone literaturze i kulturze wieków dawnych oraz literaturze czasów nowszych, aż po XXI wiek.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0860-0716
10.19195/0860-0716
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Katedra Filologii Niderlandzkiej
Uniwersytet Wrocławski
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław

Sekretarz redakcji: Joanna Skubisz
joanna.skubisz@uwr.edu.pl

Sekretarz redakcji: Zuzanna Czerwonka-Wajda
zuzanna.czerwonka@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 34 (2023)

Tom XXXIV „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją dr hab. Agaty Kowalskiej-Szubert i dr Zuzanny Czerwonki-Wajdy zawiera przegląd artykułów problemowych z zakresu językoznawstwa, napisanych przez autorów związanych z niderlandystyką w Europie Środkowej. Myślą przewodnią tomu są pytania o to, jak funkcjonuje język i w jakim zakresie można w ramach językoznawstwa to funkcjonowanie badać – przede wszystkim w odniesieniu do języka niderlandzkiego. Przyjęte przez autorów perspektywy badawcze są zróżnicowane: w tomie znaleźć można analizy dotyczące zagadnień gramatycznych, porównawczych, historycznych i filozoficznych, jak również problemów z zakresu szeroko rozumianej wielojęzyczności. Tom XXXIV jest w związku z tym bardzo dobrym odzwierciedleniem szerokiej palety językoznawczych badań niderlandystycznych i pokazuje, jak żywa i perspektywiczna jest ta dziedzina.

Tom uzupełniają artykuły recenzyjne, prezentujące czytelnikom wydane w ostatnich latach i ważne dla niderlandystyki europejskiej pozycje.

Czytaj więcej