Tom 34

Opublikowane: 29-12-2023

Tom XXXIV „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją dr hab. Agaty Kowalskiej-Szubert i dr Zuzanny Czerwonki-Wajdy zawiera przegląd artykułów problemowych z zakresu językoznawstwa, napisanych przez autorów związanych z niderlandystyką w Europie Środkowej. Myślą przewodnią tomu są pytania o to, jak funkcjonuje język i w jakim zakresie można w ramach językoznawstwa to funkcjonowanie badać – przede wszystkim w odniesieniu do języka niderlandzkiego. Przyjęte przez autorów perspektywy badawcze są zróżnicowane: w tomie znaleźć można analizy dotyczące zagadnień gramatycznych, porównawczych, historycznych i filozoficznych, jak również problemów z zakresu szeroko rozumianej wielojęzyczności. Tom XXXIV jest w związku z tym bardzo dobrym odzwierciedleniem szerokiej palety językoznawczych badań niderlandystycznych i pokazuje, jak żywa i perspektywiczna jest ta dziedzina.

Tom uzupełniają artykuły recenzyjne, prezentujące czytelnikom wydane w ostatnich latach i ważne dla niderlandystyki europejskiej pozycje.

Pełny numer

PDF (Nederlands)

Artykuły