Tom 19

Opublikowane: 03-01-2009

W serii Neerlandica Wratislaviensia ukazał się XIX tom pod redakcją Stanisława Prędoty, zawierający artykuły dziesięciu autorów polskich i zagranicznych. Ich tematyka koncentruje się wokół zagadnień językoznawstwa, m.in.: leksykologii i leksykografii (M. Mooijart, A. Kowalska-Szubert), gramatyki i składni (S. Prędota, J. Karpiński), stylistyki (M. Krajcarz), historii języków (K. Wiercińska) i funkcji tekstu (M. Waterlot, K. Tryczyńska, Z. Czerwonka, M. Szczypińska. Przedstawione analizy są w przeważającej mierze studiami porównawczymi, przede wszystkim na materiale j. niderlandzkiego, polskiego i niemieckiego.