Tom 19 (2010)

Artykuły

Over het prille begin van Nederlands-Duitse vergelijkende studies
19, 2010, Strony 19 - 31
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Comparatisme voor comparatisme. De vergelijkende taalkunde in Duitsland en de Lage Landen in de 17e eeuw — het werk van Leibniz, Ludolf, Van Boxhorn en Schrieckius
19, 2010, Strony 41 - 51
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pronominale aanspreekvormen in Tom Lanoyes "Mefisto For Ever"
19, 2010, Strony 53 - 65
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
"Toegepaste chemische onkruidebestrijding" oftewel over de volgorde van voorbepalingen binnen de Nederlandse en Poolse nominale woordgroepen
19, 2010, Strony 67 - 81
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Die Bibelsprache und der Bibelstil im gegenwartigen Niederlandischen und Polnischen
19, 2010, Strony 83 - 135
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Over de transfer van Poolse cultuurgebonden elementen bij de vertaling. Enkele theoretische overwegingen
19, 2010, Strony 159 - 173
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Schrijfpraktijk in zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheitsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct-mailbrieven
19, 2010, Strony 175 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Rita Devos, Helga van Loo, Evelien Versyck, Nederlands voor anderstaligen. Van theorie naar praktijk. Docentenboek bij basiscursussen, Leuven: Acco 2009, 504 pp.
19, 2010, Strony 197 - 199
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF