Tom 20

Opublikowane: 01-07-2012

W serii Neerlandica Wratislaviensia (czasopismo notowane na liście ERIH) ukazał się XX tom pod redakcją Stefana Kiedronia, poświęcony literaturze i kulturze niderlandzkiej od czasów średniowiecznych do XXI w. Artykuły (w języku niderlandzkim i angielskim) autorów polskich i zagranicznych przedstawiają aspekty poezji średniowiecznej (Anikó Daróczi) i renesansowej (Marcin Polkowski i Joanna Kozikowska), polsko-niderlandzkie stosunki w XVIII w. (Jan Urbaniak), kulturę XIX-wiecznej Holandii (Rick Honings i Laurens Ham), polski obraz kolonializmu belgijskiego (Bożena Czarnecka), literaturę flamandzką drugiej połowy XX w. (Matthieu Sergier i Hans Demeyer), a także rewolucyjne zjawiska społeczno-kulturowe w Holandii pierwszej połowy XX w. oraz przełomu XX i XXI w. (Anna Wiśnicka, Roel van Duijn i Stefan Kiedroń). Wydanie książki dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły