Tom 26

Opublikowane: 18-05-2017

Najnowszy tom czasopisma Neerlandica Wratislaviensia prezentuje teksty poświęcone literaturze, kulturze i językowi niderlandzkiemu w epokach dawnych i współcześnie. Krąg autorów tego tomu sięga od Belgii i Holandii poprzez Polskę i Czechy aż po Koreę i Japonię. Wśród omawianych tematów są XVII-wieczny dramat nowołaciński z Południowych Niderlandów (Michał Czerenkiewicz), poezja niderlandzkiego Złotego Wieku (Joanna Kozikowska), historia ‘obecności Niderlandczyków’ w Japonii w XVII-XIX ww. (Chris Joby), a także rozwój i przyszłość współczesnego języka niderlandzkiego (Katarzyna Wiercińska, Wilken Engelbrecht oraz Milana Baslerová i Denisa Földešiová), translatologia (w tym ‘niderlandzka obecność’ Krzysztofa Kieślowskiego – Joke Bossens), oraz socjolingwistyka (Robertus de Louw, Muriel Waterlot). Tom XXVI czasopisma Neerlandica Wratislaviensia dopełniają recenzje książek poświęconych tłumaczeniom dzieł Hugona Grocjusza w kręgu śląskim oraz językoznawstwu niderlandzkiemu (historia języka niderlandzkiego, również w świetle opowieści o Wieży Babel).