Tom 29

Opublikowane: 13-05-2020

W 29 tomie najstarszego w Polsce niderlandystycznego czasopisma naukowego „Neerlandica Wratislaviensia” pod redakcją Jana Urbaniaka znalazło się w sumie 15 oryginalnych prac naukowych niderlandystów z Polski i zagranicy. Tom został poświęcony imagologii — dziedzinie naukowej badającej i opisującej tworzenie wizerunków dotyczących krajów, społeczeństw i kultur. Teksty o tematyce imagologicznej uzupełniają wybrane artykuły przedstawione podczas konferencji niderlandystycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2018), której tematem było pojęcie wolności, oraz teksty poruszające inne zagadnienia literaturo- i językoznawcze. Jak zwykle tom zamyka recenzja książkowa, pozwalająca czytelnikowi zorientować się w aktualnej ofercie rynku publikacji naukowych o tematyce związanej z szeroko pojętą kulturą niderlandzką. Zamieszczenie w obecnym tomie „Neerlandica Wratislaviensia” prac naukowych o różnorodnej tematyce sprawia, iż czasopismo stanowi wielowątkowy wkład w rozwój niderlandystyki na świecie oraz przekonuje o niesłabnącym rozwoju środowiska akademickiego niderlandystów nie tylko w krajach niderlandzkiego obszaru językowego, lecz także poza nim.

Imagologie