• Komunikacja na liniach biofeedbacku — związki sound artu z eksperymentami sonifikującymi rośliny

Komunikacja na liniach biofeedbacku — związki sound artu z eksperymentami sonifikującymi rośliny

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.24.3.7
Justyna Stasiowska
Google Scholar Justyna Stasiowska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł analizuje technologię sonifikacji używaną w projektach artystycznych skoncentrowanych na wykorzystaniu roślin. Przytaczając historię rozwoju koncepcji biofeedbacku w pracach dźwiękowych z lat siedemdziesiątych XX wieku skupionych na badaniu roślin, autorka problematyzuje relację człowiek–obiekt w kontekście etyczności praktyk w przestrzeniach laboratorium i sztuki. Autorka koncentruje się na roli, w jakiej obsadza się obiekt badań, i na cechach, które przypisuje się organizmowi roślinnemu, by uznać go za partnera w procesie komunikacji.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.