• O niektórych implikacjach użycia terminów „la culture”, „la civilisation” we francuskim tłumaczeniu „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit” Johanna Gottfrieda Herdera

O niektórych implikacjach użycia terminów „la culture”, „la civilisation” we francuskim tłumaczeniu „Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit” Johanna Gottfrieda Herdera

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.1.8
Kamila Gęsikowska
Google Scholar Kamila Gęsikowska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu terminologii we francuskim przekładzie Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit Johanna Gottfrieda Herdera. Wydane w Paryżu w latach 1827–1828 tłumaczenie było efektem pracy Edgara Quineta. Terminy „kultura” i „cywilizacja” zostały w sposób szczególny wykorzystane w tłumaczeniu — zarówno zgodnie z niemieckim oryginałem, jak i poprzez dostosowanie terminów do tych już istniejących w języku francuskim. Relacja między kulturą a cywilizacją jest w tym aspekcie szczególnie interesująca, gdyż na początku XIX wieku w języku francuskim ze słowem „cywilizacja” wiązało się wiele konotacji, a jego pole semantyczne, wyznaczane przez takie terminy, jak: civil, civiliser, civilité, politesse, police, było bardzo bogate, podczas gdy słowo „kultura” miało zauważalnie mniej odnotowanych znaczeń. Autorka skupia się na badaniu związków między terminami „cywilizacja” i „kultura” w pierwszym rozdziale księgi dziewiątej Idées sur la Philosphie de l’histoire de l’humanité.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.