Artykuły

Tom 25 Nr 3 (2021)

Zdążyć przed katastrofą — wyzwanie dla postwzrostu w Nowym Europejskim Bauhausie

Strony: 11-25

PDF

Abstrakt

W dobie katastrofy klimatycznej obserwuję coraz częstsze łączenie metod ratowania przyrodniczych warunków egzystencji z przeciwdziałaniem nierównościom społecznym i rewizją polityk państwowych pod względem inwestowania w infrastrukturę oraz usługi publiczne. Dyskutowany jest model wzrostu oraz można zaobserwować dystansowanie się wobec wzrostu PKB jako celu samego w sobie. W tym kierunku idzie też polityka Unii Europejskiej, która w Zielonym Ładzie oraz w programie Bauhaus opowiada się za budowaniem odporności oraz większą inkluzją społeczną. Sądzę, że Unia promuje zatem — mimo że nie wprost — idee postwzrostu. Na przykładzie programu Bauhaus pokażę, że skuteczność promocji idei postwrostowych będzie wymagała wzmocnienia roli państwa i instytucji publicznych.