• Przenikanie sztuki i nauki w sztuce mediów

Przenikanie sztuki i nauki w sztuce mediów

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.3.9
Violetta Kutlubasis-Krajewska
Google Scholar Violetta Kutlubasis-Krajewska
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł przedstawia trzy prace z obszaru sztuki mediów, od powstałych w latach dziewięćdziesiątych po najnowszą z 2021 roku, reprezentujące nurt art+science, budujące meta narrację dotyczą narzędzi nauki. Tekst podejmuje próbę przedstawienia złożonej praktyki artystycznej, którą określa mało precyzyjne i stopniowo coraz mniej aktualne pojęcie „nowe media”, poprzez autopojetyczne relacje formy, jak również z perspektywy „abalietas” — pojęcia uwypuklającego aktualne dla sztuki współczesnej akcentowanie współdziałania i współzależności, obecnego również w przyjmowanej przez twórców w procesie kreacji postawie artistic research.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.