• Rola i miejsce refleksji nad sztuką w kształtowaniu się społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity

Rola i miejsce refleksji nad sztuką w kształtowaniu się społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury Jerzego Kmity

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-6668.25.4.6
Maciej Kijko
Google Scholar Maciej Kijko
Publikacja:

Abstrakt

Teoria kultury zaproponowana przez Jerzego Kmitę jest projektem mającym na celu adekwatne wyjaśnianie zjawisk kulturowych i udziału w nich jednostek — uczestników kultury. Celem artykułu jest ukazanie obecnego w refleksji poznańskiego badacza namysłu nad sztuką jako jednego z istotnych czynników pozwalających na eksplikacje szczegółowych problemów stojących przed badaczem kultury oraz ukazujących samą sztukę w kontekście społecznym: jako dziedzinę kultury podległą zapotrzebowaniom społecznym, mającym swoje społeczne funkcje i niemającą autonomicznego charakteru. Mimo że sam Jerzy Kmita nie koncentrował się na specyficznych problemach sztuki, jest ona istotnym punktem odniesienia dla jego refleksji nad kulturą.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.