Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25, Nr 4Archeologie kulturoznawstwa

Published 20 kwietnia 2022

Issue description

Określenie „archeologia” zawarte tytule najnowszego tomu „Prac Kulturoznawczych” stanowi namowę do spojrzenia wstecz i w głąb. Chodzi tak o wskazanie źródeł, które kształtowały myślenie o kulturze, jak i odsłonięcie trudniej dostrzegalnych tego warstw i aktywizujących czynników. Rozwój kultury wymagał usamodzielnienia refleksji o niej, programy kulturowe prowadziły ku koncepcjom kulturoznawczym. Należy zapytać, jaka myśl o kulturze kryje się w Nowych Atenach; jak idee S. Brzozowskiego i ich interpretacje przyczyniały się do powstania kulturoznawstwa. Historyczna semantyka tego ostatniego wyrażenia ukazuje, w jakich kontekstach pedagogicznych się ono pojawiało i jak je zmieniało. Takie badania odsłaniają różnorakie związki między np. wczesnymi pracami J. Kmity a socjopragmatyczną koncepcją kultury czy umożliwiają odniesienie Korczakowskiej myśli do współczesnego statusu humanistyki. Dlatego też za wartą umieszczenia w tym tomie uznano korespondencję między trzema Prezesami PTK, związaną z przygotowywanym właśnie zjazdem Towarzystwa.

Dyskusja

Esej autobiograficzny

Recenzja