Tom 135 (2023)

Opublikowane: 28-06-2024

W numerze 135 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego, administracyjnego oraz cywilnego. Pierwsza część publikowanych analiz poświęcona jest specyfice funkcjonowania rynku aptecznego z perspektywy standardów prawidłowej legislacji i poszanowania wolności prowadzenia działalności gospodarczej. W części drugiej przedmiotem dyskursu naukowego są kwestie ustrojowe (także dotyczące państw trzecich) oraz praktyki stosowania obowiązujących przepisów prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego. Publikacja adresowana jest do odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawną, studentów i innych osób zainteresowanych omawianymi zagadnieniami.

Pełny numer

PDF

Artykuły