Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 330Studia historycznoprawne

Published 18 listopada 2020

Issue description

Na niniejszy tom składa się dziewięć opracowań z szeroko rozumianych dziejów prawa i ustroju państw europejskich, przedstawionych w porządku chronologicznym. Obejmują one okres od czwartej dekady XIV do drugiej XXI wieku. Zabrakło zatem tym razem opracowań problematyki antycznej. W przeważającej części dotyczą Polski i ziem polskich, ale również Szkocji, Francji oraz państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem zainteresowania Autorów stały się wybrane elementy prawno-ustrojowych systemów (konkretny sąd, sędziowie śledczy, skonkretyzowane przestępstwa, ochrona prawna własności, postępowanie odwoławcze od orzeczeń karno-administracyjnych, współpraca państw w sprawach cywilnych). Charakter ogólniejszej charakterystyki całej prawno-ustrojowej struktury, ściśle określonego terytorium (Śląsk) w konkretnym roku, ma inaugurujące tegoroczny tom opracowanie, które zamyka pouczający tekst autorskiego tercetu, poświęcony przedmiotom historycznoprawnym na wydziałach prawa w Polsce. Zaprezentowane artykuły, w tym i poprzednich tomach SHP, powinny się stać źródłem pogłębionych refleksji i inspiracji nie tylko dla historyków, prawników oraz administratywistów, lecz także polityków.