• Tom 330 (2020): Studia historycznoprawne

Tom 330 (2020): Studia historycznoprawne

Artykuły

Rok 1338 w ustrojowo-prawnych dziejach Śląska
Studia historycznoprawne, Strony 11-27
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o genezie i roli Sądu Sesji w Królestwie Szkocji (1532–1707)
Studia historycznoprawne, Strony 29-39
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Legislatywa we francuskich systemach konstytucyjnych pierwszej połowy XIX wieku
Studia historycznoprawne, Strony 41-57
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sędziowie śledczy do spraw wyjątkowego znaczenia w II Rzeczypospolitej
Studia historycznoprawne, Strony 59-77
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestępstwa przeciwko zrzeszeniom prawa publicznego w projekcie kodeksu karnego Komisji Kodyfi kacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
Studia historycznoprawne, Strony 79-93
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O problemie ochrony niemieckich praw własności intelektualnej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej
Studia historycznoprawne, Strony 95-107
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prezydia wojewódzkich rad narodowych jako instancje odwoławcze od orzeczeń karno-administracyjnych w latach 1951–1958 na przykładzie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze
Studia historycznoprawne, Strony 109-126
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Współpraca państw członkowskich UE w sprawach cywilnych w obszarze poszukiwania prawa właściwego zobowiązaniom pozaumownym w latach 1957–1997
Studia historycznoprawne, Strony 127-147
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przedmioty historycznoprawne na polskich wydziałach prawa
Studia historycznoprawne, Strony 149-186
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.330.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF