Artykuły i materiały

Tom 66 (2022)

Autorki i użytkowniczki. O polskojęzycznych modlitewnikach kobiecych w XIX stuleciu

Strony: 115-132

PDF

Abstrakt

Polskie modlitewniki różnych wyznań w XIX wieku zainicjowane i/lub użytkowane przez kobiety. Przybliżenie sylwetek wybranych twórczyń tekstów modlitewnych i ich zbiorów. Cechy wydawnicze i osobnicze dziewiętnastowiecznych modlitewników. Drogi i sposoby dystrybucji modlitewników w XIX wieku. Czytelniczki dziewiętnastowiecznych modlitewników.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.