Artykuły i materiały

Tom 66 (2022)

Sztuka wydawnicza — czym jest i jak ją rozumieć? Prolegomena do podstaw koncepcyjnych kolekcjonerstwa sztuki wydawniczej we Wrocławiu

Strony: 175-212

PDF

Abstrakt

Leksykalne i realne znaczenie sztuki wydawniczej. Granice zakresu terminu „sztuka wydawnicza”. Kształt i dzieje kolekcjonerstwa oraz wystawiennictwa sztuki wydawniczej we Wrocławiu w placówkach bibliotecznych i muzealnych od XVI do XXI wieku. Powstanie i rozwój Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu (przejściowo: Muzeum Sztuki Książki — oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.