Artykuły i materiały

Tom 66 (2022)

Rękopisy rodu von Schönaich, gałęzi Carolath-Beuthen, w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Strony: 213-225

PDF

Abstrakt

Biblioteka zamkowa w Karolat. Losy zbiorów po 1945 roku. Spuścizny osobowe członków rodziny Schönaichów. Dokumentacja archiwalna dotycząca dóbr i zamku Karolat. Zbiory z Karolat znajdujące się w innych bibliotekach i archiwach.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.