Artykuły i materiały

Tom 66 (2022)

Fan fiction jako współczesna forma publikowania. Próba charakterystyki zjawiska z punktu widzenia komunikacji sieciowej

Justyna Pałosz

Strony: 249-269

PDF

Abstrakt

Zarys zjawiska i jego społeczny charakter. Elementy literackie i funkcjonowanie formy w fandomie. Motywacje autorów do tworzenia tekstów. Fanfik jako utwór współtworzony, oparty na zbiorowej wyobraźni.

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.