Recenzje i przeglądy

Tom 66 (2022)

Małgorzata Rowicka, „Wydawnicze i cenzuralne losy twórczości Juliusza Słowackiego w okresie zaborów”, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2022, 343 ss.

Strony: 295-298

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.