• Recenzja: Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki 1946–1949 i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011

Recenzja: Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki 1946–1949 i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce, Wrocław 2011

Maria Kocójowa
Google Scholar Maria Kocójowa
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.