Tom 60 (2016)

Artykuły

Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945–2015
Strony 7 - 40
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji
Strony 41 - 70
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa
Strony 71 - 95
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przegląd badań nad historią bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce z lat 1945–2015
Strony 97 - 139
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze
Strony 141 - 164
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej
Strony 165 - 185
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Acta interregnorum” — rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku
Strony 187 - 207
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku
Strony 209 - 221
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Studia o Książce” (1970–1993) — koncepcje programowe i ich realizacja
Strony 223 - 245
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy
Strony 247 - 269
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku
Strony 271 - 284
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce
Strony 285 - 297
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Polski rynek książki 2015. Zamrożona transformacja cyfrowa
Strony 299 - 314
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?
Strony 315 - 344
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych — wyniki sondażu
Strony 345 - 356
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Recenzje i przeglądy

O dziele Urszuli Paszkiewicz „Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony”
Strony 357 - 367
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Już nie aż tak nieznany front — dyskusja nad książką Alfreda Reischa „Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną”
Strony 368 - 379
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„O miejsce książki w historii sztuki.” Red. Agnieszka Gronek, Kraków 2015
Strony 379 - 384
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015
Strony 384 - 390
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
„Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde 1771–1847 pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19–20 listopada 2012 r.” Redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska, Warszawa 2015
Strony 390 - 395
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Danuta Sieradzka, „Drukarstwo Województwa Śląskiego w latach 1920–1939”, Katowice 2016
Strony 396 - 398
DOI: https://doi.org/10.19195/0080-3626.60.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF