• Tom 34 (2013): Przemijanie jako temat filmowy

Tom 34 (2013): Przemijanie jako temat filmowy

Artykuły

Wprowadzenie
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 5 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Film i przemijanie
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 9 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Tęsknota za kimś, kogo nie ma
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 19 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O przemijaniu mitu — "Mad Men" i kres „amerykańskiej niewinności”
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 33 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Śmierć w Nevadzie. Uwagi na marginesie ostatniej roli Johna Wayne’a
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 51 - 78
Przemijanie Zachodu. Nostalgia w filmach Sama Peckinpaha
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 79 - 102
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nietrwałość jako kategoria estetyczna w sztuce japońskiej
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 103 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ojczyzna, ojcowizna, starość i śmierć. Bolesne pożegnania z naturą i tradycją we współczesnym kinie islandzkim
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 117 - 136
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kino, polityka i apokalipsa
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 137 - 152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeznaczenie, pokusa, przekleństwo. Nieprzemijanie w filmach wampirycznych przełomu XX i XXI wieku
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 153 - 169
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przemijanie świata Aleksandra Sokurowa
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 171 - 187
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Egzystencja człowieka i jego przemijanie w twórczości Stanisława Lenartowicza
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 189 - 200
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Bohater filmowy jako aktor: czas i tożsamość
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 201 - 215
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Książka "Skolimowski. Przewodnik Krytyki Politycznej" wraz z jej cieniami i blaskami
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 219 - 224
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Kamil Minkner — "O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią"
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 225 - 229
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Różne twarze awangardy
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 231 - 234
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Tropienie świata, czyli "Obok kanonu" Andrzeja Gwoździa
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 235 - 243
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Dźwiękowa percepcja obrazu. Michel Chion, "Audio-wizja. Dźwięk i obraz w kinie"
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 245 - 253
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Arkana Nowej Przygody
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 255 - 260
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Ewy Fiuk "Inicjacje, tożsamość, pamięć. Kino niemieckie na przełomie wieków"
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 261 - 267
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Recension des Buches "Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej" / Recenzja książki "Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej"
Przemijanie jako temat filmowy, Strony 269 - 275
wuwr wuwr
Strony redakcyjne i spis treści
Przemijanie jako temat filmowy, Strony
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF