Tom 11 (2011)

Artykuły

Wstęp
Strony 7 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce
Strony 9 - 22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działania Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej EFSM oraz Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej EFSF — stan na 1 grudnia 2011 roku
Strony 23 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wpływ kryzysu 2007–2008 na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Polsce
Strony 33 - 45
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej
Strony 47 - 56
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kryzys zadłużeniowy a sytuacja materialna gospodarstw domowych w Polsce
Strony 57 - 67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Strategie konsumenckie Polaków wobec kryzysu zadłużeniowego
Strony 69 - 78
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie
Strony 79 - 87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Białoruska gospodarka — cud gospodarczy, którego nie ma
Strony 89 - 98
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The procedure of tax planning in Ukraine
Strony 99 - 109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
<![CDATA[The influence of macroeconomic indicators on consumer's decisions]]>
Strony 111 - 125
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
The impact of the European debt crisis on the economy of Ukraine
Strony 127 - 139
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF