Tom 11 (2011)

Opublikowane: 09-09-2012

Zebrane w 11. numerze SPPAiE artykuły powstały na podstawie referatów wygłoszonych na 9. Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej Człowiek rodzina i społeczeństwo w obliczu kryzysu zadłużeniowego. Zbiór zawiera zarówno artykuły polskie, jak i anglojęzyczne — ze względu na międzynarodowy charakter autorów. Poruszane zagadnienia to m.in.: wpływ kryzysu na siłę nabywczą konsumentów na Ukrainie i w Polsce (N. Makukha), na zachowania nabywców na rynku nieruchomości w Polsce (B. Graczyk, A. Łoboda) czy na sytuację materialną polskich gospodarstw domowych (M. Januszewska). Znajdziemy w opracowaniu także artykuły przedstawiające problemy związane z gospodarką Ukrainy (np. autorstwa D. Butytera czy O. Pitgurskiej) oraz jeden opisujący gospodarkę białoruską (K. Bodzoń).