Tom 18 (2015)

Strony redakcyjne i spis treści
18, 2015, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
18, 2015, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa
18, 2015, Strony 15 - 26
Pobierz artykuł PDF
Public-private partnership in the transport infrastructure of developing countries
18, 2015, Strony 31 - 40
Pobierz artykuł PDF
Wpływ polityki kulturalnej na funkcjonowanie instytucji kultury w Polsce
18, 2015, Strony 41 - 56
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — wybrane problemy
18, 2015, Strony 57 - 71
Pobierz artykuł PDF
Nadzór autorski w prawie budowlanym
18, 2015, Strony 73 - 92
Pobierz artykuł PDF
Treść i strony cywilnoprawnego stosunku służebności przesyłu
18, 2015, Strony 93 - 107
Pobierz artykuł PDF
Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia
18, 2015, Strony 109 - 118
Pobierz artykuł PDF
Polityka podatkowa państwa a rozwój mieszkalnictwa
18, 2015, Strony 119 - 132
Pobierz artykuł PDF
Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. sygn. SK 32/14
18, 2015, Strony 133 - 146
Pobierz artykuł PDF
Uwarunkowania i  przebieg emigracji Polaków przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
18, 2015, Strony 147 - 160
Pobierz artykuł PDF
Recenzja książki Rama Charana Global Tilt. Leading Your Business through the Great Economic Power Shift
18, 2015, Strony 163 - 170
Pobierz artykuł PDF