Tom 25 (2018): Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Strony redakcyjne i spis treści
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 1 - 7
Pobierz artykuł PDF
Notki o autorach
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 153 - 154
Pobierz artykuł PDF

Artykuły naukowe

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 11 - 25
Pobierz artykuł PDF
Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 27 - 40
Pobierz artykuł PDF
Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 41 - 55
Pobierz artykuł PDF
Obowiązek wniesienia wkładu w spółkach osobowych. Uwagi krytyczne
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 57 - 71
Pobierz artykuł PDF
The New Prospectus Regulation and the information effi ciency of capital markets in the European Union
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 73 - 91
Pobierz artykuł PDF
Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 93 - 108
Pobierz artykuł PDF
Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 109 - 124
Pobierz artykuł PDF
Realizacja konstytucyjnej zasady nullum crimen sine lege certa w świetle art. 115 ust. 3 u stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 125 - 139
Pobierz artykuł PDF
Wyrażanie zgody przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej na zbycie składników jej majątku
Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego, Strony 141 - 152
Pobierz artykuł PDF