Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25Z problematyki prawa spółek i obrotu giełdowego

Published 29 września 2018

Issue description

Numer 25 SPPAiE poświęcony jest wybranym zagadnieniom z zakresu prawa spółek i obrotu giełdowego. Zawiera m.in. artykuł dotyczący nierejestrowanych znaków towarowych, w którym Autor analizuje możliwość uzyskania ochrony na nierejestrowany znak towarowy w oparciu o przepisy prawa krajowego i unijnego. W artykule pt. Problematyka uchwał negatywnych i uchwał nieistniejących organów spółek kapitałowych Autor rozważa charakter prawny uchwały jako czynności prawnej, a także omawia problem dopuszczalności uchwał negatywnych i nieistniejących. Kolejnym zagadnieniem prezentowanym w tym numerze SPPAiE jest wykazanie prawidłowości reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w razie rozbieżności między wpisem do KRS i rzeczywistym stanem prawnym i odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania. W kontekst powyższych problemów wpisuje się także zagadnienie obowiązku wniesienia wkładu w spółkach osobowych.