Tom 14, Nr 2

Opublikowane: 07-06-2019

Oddajemy do rąk czytelnika kolejny tom (vol. 14, fasc. 2 (2019)) „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zamieszczone w nim artykuły, przekład i recenzje, obejmują różnorodne zagadnienia zarówno z historii filozofii, także w bioetycznym oraz estetycznym kontekście, jak i problemy natury empiryczno-kognitywnej. Zamieszczony w tomie przekład umożliwia czytelnikowi kontakt z prozą (choć w bardzo skromnym zakresie) Waltera Benjamia. Paryż, „malowany” piórem tego pisarza jako źródło inspiracji dla artystów, jest miastem nierealnym, odległym od realistycznych i naturalistycznych obrazów, do których Walter Benjamin odwołuje się w swojej „paryskiej perygrynacji”. Redaktor tomu – Zbigniew Pietrzak