Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Slavica Wratislaviensia” publikuje:

1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań z zakresu literatur, kultur, języków, historii i sztuki, myśli filozoficznej narodów słowiańskich oraz teksty o charakterze interdyscyplinarnym, interkulturowym, wpisujące się w kontekst słowiański.

2. Recenzje książek slawistycznych, a także sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 177Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 15. Zaraza

Published 30 grudnia 2022

Issue description

Najnowszy, 177 numer czasopisma „Slavica Wratislaviensia” (2023), zatytułowany „Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Zaraza” zawiera 29 artykułów, których autorami są slawiści afiliowani w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich (w Chorw ... See the full issue

Pełny numer

Artykuły