Rada Naukowa

 • Andriy Danylenko - Uniwersytet Pace, Nowy Jork, USA
 • Olga Demidova* - Leningradzki Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Sankt Petersburg, Rosja 
 • Ágnes Dukkon - Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt, Węgry
 • Jana Hoffmannová - Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Republika Czeska
 • Valery Mokienko* - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 • Galina Nefagina - Akademia Pomorska, Słupsk, Polska
 • Oleg Rumyantsev, Università degli Studi di Palermo, Włochy
 • Bojana Stojanović-Pantović - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia
 • Ireneusz Szarycz - Uniwersytet w Waterloo, Kanada
 • Natalia Teres - Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 • Harry Walter - Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
 • Anatolij Zahnitko - Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Winnica, Ukraina

* Współpraca zawieszona (UCHWAŁA NR 9/2022 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą i potępienia agresji Rosji oraz Komunikat Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2022 r.)

Kompetencje Rady Naukowej

 1. Pełni funkcje doradcze w sprawach bieżącej polityki i strategii czasopisma.
 2. Przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności czasopisma w Polsce i za granicą.
 3. Formułuje uwagi o poziomie merytorycznym pisma.
 4. Informuje Redakcję o zauważonych nieprawidłowościach, dotyczących zasad etyki.
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1150
10.19195/0137-1150
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • DOAJ
 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)