Rada Naukowa

 • Olga Demidova - Leningradzki Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Sankt Petersburg, Rosja 
 • Ágnes Dukkon - Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Budapeszt, Węgry
 • Jana Hoffmannová - Instytut Języka Czeskiego Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga, Republika Czeska
 • Valery Mokienko - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 • Galina Nefagina - Akademia Pomorska, Słupsk, Polska
 • Predrag Piper - Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
 • Oleg Rumyantsev, Università degli Studi di Palermo, Włochy
 • Bojana Stojanović-Pantović - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia
 • Ireneusz Szarycz - Uniwersytet w Waterloo, Kanada
 • Natalia Teres - Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 • Harry Walter - Uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy
 • Anatolij Zahnitko - Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Winnica, Ukraina

 

Kompetencje Rady Naukowej

 1. Pełni funkcje doradcze w sprawach bieżącej polityki i strategii czasopisma.
 2. Przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności czasopisma w Polsce i za granicą.
 3. Formułuje uwagi o poziomie merytorycznym pisma.
 4. Informuje Redakcję o zauważonych nieprawidłowościach, dotyczących zasad etyki.