Recenzenci

Recenzenci nr 177/2023, 178/2023

 1. Floriy Batsevych – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 2. Oleh Beley – Uniwersytet Wrocławski, Polska
 3. Iryna Betko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 4. Tadeusz Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański, Polska
 5. Magdalena Bogusławska – Uniwersytet Warszawski, Polska
 6. Julia Briuchanowa – Irkucki Uniwersytet Państwowy, Rosja
 7. Petar Bunjak – Uniwersytet Belgradzki, Serbia
 8. Maryana Cheletska – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 9. Vesna Cidilko – Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy
 10. Mária Čižmárová – Uniwersytet Preszowski, Słowacja
 11. Nina Danylyuk – Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki, Łuck, Ukraina
 12. Helena Dragić – Uniwersytet w Splicie, Chorwacja
 13. Magdalena Dyras – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 14. Piotr Fast – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 15. Gabriela Gańczarczyk – Uniwersytet Pardubicki, Czechy
 16. Sabina Giergiel – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 17. Erik Gilk – Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
 18. Svitlana Hrytsenko – Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina
 19. Celina Juda – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 20. Tetiana Kosmeda – Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa, Winnica, Ukraina
 21. Aurelia Kotkiewicz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 22. Katarzyna Kotyńska – Instytut Slawistyki PAN, Polska
 23. Zoriana Kupchynska – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina
 24. Marjana Lanovyk – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina
 25. Zoriana Lanovyk – Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wołodymyra Hnatiuka w Tarnopolu, Ukraina
 26. Martin Lukáš – Instytut Literatury Czeskiej Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Czechy
 27. Ludmyla Marchuk – Ukraiński Uniwersytet Państwowy w Kamieńcu Podolskim, Ukraina
 28. Marek Olejnik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
 29. Zorana Opačić – Uniwersytet Belgradzki, Serbia
 30. Patrycjusz Pająk – Uniwersytet Warszawski, Polska
 31. Markéta Páralová Tardy – Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy
 32. Jarosław Poliszczuk – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 33. Wawrzyniec Popiel-Machnicki – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 34. Emilian Prałat – Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska
 35. Hanna Shvets – Uniwersytet Narodowy w Kijowie im. T. Szewczenki, Ukraina
 36. Marina Protrka Štimec – Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
 37. Grażyna Szwat-Gyłybowa – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie, Polska
 38. Ałła Tatarenko – Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina
 39. Swietłana Titarenko – Petersburski Uniwersytet Państwowy, Rosja
 40. Ivana Vidović Bolt – Uniwersytet Zagrzebski, Chorwacja
 41. Tetiana Yastremska – Instytut Ukrainoznawstwa im. I. Krypiakiewicza NAN Ukrainy, Lwów, Ukraina

 

Recenzenci w 2022 roku

Recenzenci w 2021 roku

Recenzenci w 2020 roku

Recenzenci w 2019 roku

Recenzenci w 2018 roku

Recenzenci w 2017 roku

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1150
10.19195/0137-1150
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Indeksacja

 • EBSCO
 • Erih Plus
 • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)