Recenzowanie

Recenzenci nr 168/2019, 169/2019 i 170/2019

 

 1. Andrey Babanov - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

 2. Bogusław Bakuła - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 3. Mieczysław Balowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 4. Ljiljana Banjanin - Uniwersytet w Turynie, Włochy

 5. Anna Bednarczyk – Uniwersytet Łódzki, Polska

 6. Ludmila Berbenets - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

 7. Jerzy Biniewicz – Uniwersytet Wrocławski, Polska

 8. Magdalena Bogusławska - Uniwersytet Warszawski, Polska

 9. Robert Bońkowski - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 10. Iwona Boruszkowska - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 11. Anna Car - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 12. Andrzej Charciarek – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 13. Małgorzata Dawidziak-Kładoczna – Uniwersytet Wrocławski, Polska

 14. Katarzyna Dembska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

 15. Lesia Dembska - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

 16. Tomasz Derlatka - Czeska Akademia Nauk, Praga, Czechy

 17. Dmytro Drozdovskyi - Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

 18. Viktoriya Durkalevich - Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, Drohobycz, Ukraina

 19. Magdalena Dyras - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 20. Piotr Fast – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 21. Nazar Fedorak - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

 22. Marcin Filipowicz – Uniwersytet w Hradec Králové, Czechy

 23. Roman Gawarkiewicz - Uniwersytet Szczeciński, Polska

 24. Karina Giel – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 25. Dorota Gil - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 26. Zbigniew Greń - Uniwersytet Warszawski, Polska

 27. Maja Harbuziuk - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

 28. Alenka Jensterle-Doležal - Uniwersytet Karola, Praga, Czechy

 29. Jerzy Kaliszan - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska

 30. Irena Kamińska-Szmaj - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 31. Galina Kazimowa – Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Rosja

 32. Aleksander Kiklewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

 33. Iryna Koczan – Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

 34. Tetjana Kosmeda – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 35. Katarzyna Kotyńska - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

 36. Ginautas Kundrotas – Litewski Uniwersytet Nauk Edukacyjnych, Wilno, Litwa

 37. Krzysztof Kusal - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polska

 38. Persida Lazarević Di Giacomo - Uniwersytet „Gabriele d'Annunzio”, Pescara, Włochy

 39. Oleh Leszczak – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

 40. Izabela Lis-Wielgosz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 41. Ałła Łuczyk – Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Kijów, Ukraina

 42. Željka Macan – Uniwersytet w Rijece, Chorwacja

 43. Julia Mazurkiewicz- Sułkowska – Uniwersytet Łódzki, Polska

 44. Mirosława Michalska-Suchanek – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 45. Dorota Michułka - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 46. Jolanta Mindak-Zawadzka – Uniwersytet Warszawski, Polska

 47. Leonid Moskovkin - Petersburski Uniwersytet Państwowy, Sankt Petersburg, Rosja

 48. Ilona Motejunajte – Pskowski Uniwersytet Państwowy, Rosja

 49. Galina Nefagina – Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

 50. Joanna Nowakowska-Ozdoba – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

 51. Diana Oboleńska – Uniwersytet Gdański, Polska

 52. Emilia Ohar - Ukraińska Akademia Drukarstwa, Lwów, Ukraina

 53. Paulina Olechowska - Uniwersytet Warszawski, Polska

 54. Patrycjusz Pająk - Uniwersytet Warszawski, Polska

 55. Maria Papierz – Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

 56. Taras Pastuch - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

 57. Libor Pavera - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska

 58. Nataša Polovina - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia

 59. Oleksandr Pronkevich - Państwowy Czarnomorski Uniwersytet im. Petra Mohyły, Ukraina

 60. Monika Rzeczycka – Uniwersytet Gdański, Polska

 61. Мilica Semków - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 62. Monika Sidor - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska

 63. Andrzej Sitarski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 64. Wojciech Soliński - Uniwersytet Wrocławski, Polska

 65. Danuta Sosnowska - Uniwersytet Warszawski, Polska

 66. Mirosława Suchanek – Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 67. Lucyna Spyrka - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 68. Bojana Stojanović Pantović - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia

 69. Julia Sułkowska-Mazurkiewicz – Uniwersytet Łódzki, Polska

 70. Dariya Syroid - Ukraiński Uniwersytet Katolicki, Lwów, Ukraina

 71. Ludmiła Szewczenko - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

 72. Hanna Szwec – Uniwersytet Narodowy w Kijowie im. T. Szewczenki, Ukraina

 73. Alla Tatarenko - Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina

 74. Svetlana Tomin - Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia

 75. Leonid Uszkalov - Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Hryhorija Skoworody, Charków, Ukraina

 76. Ludmyla Vasyljeva - Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina

 77. Ivana Vidović Bolt – Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja

 78. Anna Warda – Uniwersytet Łódzki, Polska

 79. Katarzyna Wojan - Uniwersytet Gdański, Polska

 80. Józef Zarek - Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska

 81. Bogusław Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 82. Dušanka Zvekić-Dušanović – Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia

 83. Aleksandra Zywert - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

 

Recenzenci w roku 2018: pobierz.

Recenzenci w roku 2017: pobierz.

Recenzenci w latach 2015 - 2016: pobierz.

Recenzenci do roku 2014: pobierz.

 

 


Procedura recenzowania

 

1. Nadesłane teksty podlegają wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej Redakcji. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma „Slavica Wratislaviensia”i spełnia wymogi formalne określone w „Informacjach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury.

2. Redaktor Naukowy numeru przesyła teksty do oceny dwóm Recenzentom.

3. Redakcja wybiera Recenzentów spośród specjalistów z danej dziedziny, z uwzględnieniem propozycji Redaktora Tematycznego. Recenzentem może być osoba znajdująca się na prowadzonej przez redakcję liście stałych recenzentów lub spoza niej. Wybrani Recenzenci muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji zależności zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

4. W wypadku tekstów w języku obcym jednym z Recenzentów jest w miarę możliwości osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż kraj zamieszkania/zatrudnienia Autora pracy.

5. Recenzje są sporządzane na zasadzie podwójnej anonimowości: Recenzenci i Autorzy nie znają wzajemnie swojej tożsamości (procedura double-blind review). Informacje o Recenzencie mogą zostać odtajnione wyłącznie w wypadku recenzji negatywnej lub artykułu zawierającego elementy dyskusyjne, na prośbę Autora, w sytuacji gdy na odtajnienie zgodzi się zainteresowany Recenzent.

6. Recenzent powinien wziąć pod uwagę wartość merytoryczną recenzowanych tekstów, w szczególności ich oryginalność i wartości poznawcze oraz stawianie nowych problemów badawczych. Ocenie podlega również formalna strona tekstu.

7. Recenzje są sporządzane w formie pisemnej. Recenzja powinna zawierać jednoznaczną konkluzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do druku. Recenzja może zawierać wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku po spełnieniu przez Autora określonych warunków (po dokonaniu poprawy lub uzupełnieniu). Odpowiedź Autora na recenzję artykułu ma formę pisemną.

8. Podstawą dopuszczenia publikacji do druku jest stwierdzenie przez obydwu Recenzentów wysokiego poziomu merytorycznego tekstu, a w szczególności jego oryginalności.

9. W wypadku gdy konkluzje recenzji są rozbieżne, o dopuszczeniu tekstu do druku decyduje Komitet Redakcyjny. We wskazanym przypadku można także powołać się na opinię Superrecenzenta.

10. Jednocześnie Redakcja zachowuje sobie prawo do zaproponowania na podstawie opinii własnych bądź Recenzentów poprawek, od których realizacji przez Autora uzależnia się ostateczną decyzję o publikacji.

11. Listę recenzentów Redakcja publikuje raz w roku na stronie internetowej. Lista układana jest alfabetycznie.

12. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zostały zawarte w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

 

 

Formularz recenzji: pobierz (dostęny również niżej).

 

 

 

„Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia”

Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław

e-mail: slavica@uni.wroc.pl

 

Recenzja

tekstu naukowego o numerze redakcyjnym ……………………………… pod tytułem ………

………………………………………………………………………………………………….

o objętości ………, zgłoszonego do publikacji w czasopiśmie „Slavica Wratislaviensia” pod red. …………………………………………………………………… .

Prosimy o zakreślenie wybranej oceny.

 

 1. Oryginalność, nowatorstwo podjętego tematu

- artykuł w pełni oryginalny i nowatorski

- artykuł w znacznym stopniu oryginalny i nowatorski

- artykuł oryginalny i nowatorski w stopniu zadowalającym

- artykuł powiela stan badań

 1. Adekwatność zastosowanej metodologii do podjętego tematu

- metodologia w pełni adekwatna

- metodologia adekwatna w stopniu zadowalającym

- metodologia adekwatna w nikłym stopniu

- metodologia nieadekwatna

 1. Argumentacja i wnioskowanie

- całkowicie przekonujące

- w części przekonujące

- przekonujące w nikłym stopniu

- nieprzekonujące

 1. Wybór literatury podmiotu i przedmiotu

- wzorowy

- zadowalający

- wymaga uzupełnienia

- niezadowalający

 1. Walory stylistyczne tekstu, język

- klarowny i jasny

- wymaga kilku poprawek

- wymaga poprawek

- niezadowalający

 1. Przypisy i bibliografia

- sporządzone są zgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

- zawierają usterki

- sporządzone są niezgodnie z obowiązującym w czasopiśmie systemem

 1. Streszczenie

- jasne i szczegółowe, zawierające określenie celu, metodologii, wniosków

- wystarczająco przejrzyste, zawierające najważniejsze informacje o tekście

- powierzchowne, bez podstawowych informacji o tekście

 1. Realizacja celu naukowego i ranga naukowa artykułu:

- bardzo wysoka

- wysoka

- średnia

- niska

- bez rangi naukowej

 1. Sugerowane poprawki i korekty oraz dodatkowe uwagi dla autora proszę zamieścić na oddzielnej kartce, a te związane bezpośrednio z tekstem nanosić na tekst.

Konkluzja*

1. Polecam do druku bez zastrzeżeń

2. Polecam do druku po poprawkach

3. Sugeruję publikację w innym czasopiśmie

4. NIE POLECAM DO DRUKU

 

* Właściwe podkreślić

 

Miejsce na uwagi dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

Podpis (do wiadomości Redakcji) ………………………………………………