O czasopiśmie

„Slavica Wratislaviensia” publikuje:

1. Artykuły naukowe prezentujące wyniki badań z zakresu literatur, kultur, języków, historii i sztuki, myśli filozoficznej narodów słowiańskich oraz teksty o charakterze interdyscyplinarnym, interkulturowym, wpisujące się w kontekst słowiański.

2. Recenzje książek slawistycznych, a także sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1150
10.19195/0137-1150
Licencja

Indeksacja

  • DOAJ
  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
53-313 Wrocław
ul. Pocztowa 9
Polska
slavica.wr@uwr.edu.pl

Aktualny numer

Tom 178 (2023)

178. numer czasopisma Slavica Wratislaviensia jest tomem wyjątkowym. Poświęcono go ludziom, którzy swoje życie, serce i duszę oddali słusznej sprawie – walce z rosyjskim najeźdźcą i pomocy ogarniętej wojną Ukrainie.

Zdecydowana większość tekstów składających się na niniejszy tom jest pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ukrainistyka Wrocławska: lingua, litterae, sermo”, która odbyła się w listopadzie 2021 roku. Wśród Autorów zamieszczonych artykułów są uczeni reprezentujący ukraińskie, polskie, czeskie i słowackie ośrodki ukrainistyczne, m.in. Krakowa, Poznania, Ołomuńca, Bratysławy, Kijowa, Odessy, Doniecka, Charkowa, Sum czy Lwowa, zaś ich problematyka dotyczy zagadnień literaturoznawczych oraz językoznawczych, w tym przekładoznawstwa, dydaktyki nauczania języka ukraińskiego, gramatyki czy leksykografii.

Czytaj więcej