dr Andrey Babanov, doc. Uniwersytetu Petersburskiego

e-mail: a.babanov@spbu.ru

ORCID: 0000-0002-2093-4965

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: współczesny język polski