• На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука

На терезах долі. Мотиви й образи смерті в новелістиці Василя Ткачука

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.10
Anna Horniatko-Szumiłowicz
Google Scholar Anna Horniatko-Szumiłowicz
Publikacja:

Abstrakt

On the scales of fate. Motifs and imagery of death in Vasil Tkachuk’s novellas

Although Vasil Tkachuk’s 1916–1944 novellas are considered to be somewhat optimistic in comparison to the works of his great predecessor Vasil Stefanyk, they are also abundant with imagery and motifs of death. In Tkachuk’s writings, death is ever-present in its various forms, be it a natural death, a sudden death caused by natural disaster, or murder. Death afflicts everyone. It strikes down the innocent and young, the mature and elderly. Tkachuk’s characters balance on edge between life and death, sensing that death is approaching, fearing it, provoking, waiting for it to come, and finally, grieving their beloved ones. Tkachuk’s literary preoccupation with death seems to be even more interesting because he died prematurely, at the age of 28. He was a self-made talent, an essential voice in the Ukrainian literature of the 1930s, a writer whose works duly deserve more attention from literary scholars.

 


Na szalach losu. Motywy i obrazy śmierci w nowelistyce Wasyla Tkaczuka

Chociaż nowele Wasyla Tkaczuka 1916–1944 w porównaniu z utworami jego wielkiego poprzednika — Wasyla Stefanyka — postrzegane są jako bardziej optymistyczne, również one w znacznej mierze przesycone są motywami i obrazami śmierci. W tekstach Tkaczuka śmierć jest nieustannie obecna, w jej rozmaitych odmianach — pojawia się śmierć naturalna, nagła śmierć z powodu klęski żywiołowej, gwałtowna śmierć na skutek zabójstwa itp. Śmierć dopada bohaterów w różnym wieku: dziecięcym, młodzieńczym, dorosłym, podeszłym. Bohaterowie utworów Tkaczuka balansują na granicy życia i śmierci, przeczuwając jej nadejście, obawiając się jej, prowokując ją, oczekując jej wizyty, wreszcie — opłakując bliskich im zmarłych. Zgłębienie tematu śmierci w tekstach Tkaczuka jest tym bardziej interesujące, iż ów przedwcześnie zmarły w wieku 28 lat pisarz to samorodny, nowo odkryty talent ukraińskiej literatury lat trzydziestych XX wieku, który w pełni zasługuje na należytą uwagę badaczy.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.