Literackie i filmowe obrazy śmierci Jana Husa

DOI: https://doi.org/10.19195/0137-1150.168.19
Jan Pešina
Google Scholar Jan Pešina
Publikacja:

Abstrakt

The image of Jan Hus’s death in literary and film works

The article shows, on selected examples from Czech literature and film, different images of the Czech reformer’s death. The fundamental texts of this article are the testimonies of two witnesses of that event: a member of Hus’s escort, Peter from Mladoňovice, and a burgher from Konstantz, Ulrich Rychental. Confesional dependent visions, that both of them were creating, initiated two traditions in the perception of Jan Hus: as a martyr and as a heretic. The vision of Mladoňovic dominated thinking about Hus in Czech society until the beginning of the recatholization. During the 19th century it was also supported by historism typical for the National Revival epoch F. Palacký, Dějiny národa českého, persisted in journalism, literature, art and, after some modifications, operated until the middle of the 20th century O. Vávra, Jan Hus. Later literary and film productions E. Kantůrková, J. Svoboda, Jan Hus take into account Rychental’s testimony, so the one-sided picture of the death of the Bethlehem preacher gained a new dimension.

 


Literární a filmové obrazy smrti Jana Husa

Článek na vybraných příkladech z české literatury a filmu ukazuje dva různé obrazy smrti českého reformátora. Základními texty jsou zprávy dvou očitých svědků události: člena Husova doprovodu Petra z Mladoňovic a kostnického měšťana Ulricha Richentala. Konfesijně podmíněné obrazy, které oba atoři kreují, stojí na počátku dvou rodících se tradic v pojímání Husa: jako mučedníka a jako kacíře. V českém prostředí dominoval až do počátku rekatolizace Mladoňovicův obraz, který byl v 19. století převzat obrozeneckým dějepisectvím F. Palacký, Dějiny národa českého a následně publicistikou, literaturou a výtvarným uměním a v různých modifikacích přetrval zhruba do poloviny 20. století O. Vávra, Jan Hus. Pozdější literární a filmová produkce E. Kantůrková, J. Svoboda, Jan Hus zohledňuje také Richentalovo svědectví, čímž do té doby jednostranný obraz smrti betlémského kazatele získal novou dimenzi.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.