Artykuły

Tom 170 (2019)

O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie "Kazań pokutnych" Samuela Ludwika Zasadiusa

Strony: 125 - 133

PDF

Abstrakt

18th-century Cieszyn Silesian literary Polish language in the work "Kazania pokutne" by Samuel Ludwik Zasadius

The language analysis of the work by S. L. Zasadius titled Kazania pokutne demonstrates the presence of regional features, especially at phonological, inflectional and syntactic level. At the morphological level there appears a great number of archaic elements coming mainly from the archaic period of the Polish language. The analysis of the work broadens the knowledge on the topic of regional variation of Cieszyn Polish language during the 18th century.O podobě literární varianty těšínské polštiny na základě díla "Kazania Pokutne" od Samuela Ludvíka Zasadia


Analýza díla Kazania Pokutne od S. L. Zasadia je prezentací zvláštností a odlišností polštiny, která byla používána v církevní oblasti Těšínského Slezska v 18. století, od polštiny v centrální části polského území. Autorka poukazuje na jevy povahy fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální a snaží se o vysvětlení jejich existence na periferních územích polského jazykového areálu. Zjištěná fakta jsou dalším přispěním k výzkumu regionální varianty polštiny na Těšínsku v 18. století.

Zasady cytowania

Raclavská, J. (2019). O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie "Kazań pokutnych" Samuela Ludwika Zasadiusa. Slavica Wratislaviensia, 170, 125–133. https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.10