Recenzje

Tom 170 (2019)

Libor Martinek, "Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky", Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 234

Strony: 183 - 186

PDF

Zasady cytowania

Horký, P. (2019). Libor Martinek, "Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky", Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 234. Slavica Wratislaviensia, 170, 183–186. https://doi.org/10.19195/0137-1150.170.15