dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr

e-mail: ewa.komisaruk@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-2572-3550

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX wieku, rosyjska proza kobieca, literatura dokumentu osobistego

http://www.ifs.uni.wroc.pl/pracownicy/40-komisaruk-ewa