dr hab. Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak, prof. UWr

e-mail: elzbieta.tyszkowska-kasprzak@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0001-8297-0630

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XX i XXI wieku