dr Bogumił Gasek

e-mail: bogumil.gasek@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-9213-0181

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, leksykografia