dr Gordana Đurđev-Małkiewicz

e-mail: gordana.durdev-malkiewicz@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0003-1621-5981

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: historia języka serbskiego, gramatyka historyczna języka serbskiego, translatoryka