dr hab. Henryk Jaroszewicz, adiunkt

e-mail: Henryk.jaroszewicz@uwr.edu.pl

ORCID:  0000-0003-2840-355X

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Zainteresowania naukowe: współczesna historia języków południowosłowiańskich i zachodniosłowiańskich, polityka językowa i ekologia językowa