prof. Irina Belyaeva

e-mail: belyaevaia@mgpu.ru

ORCID: 0000-0003-2840-4034

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Zainteresowania naukowe: historia literatury rosyjskiej XIX wieku, XIX-wieczna powieść rosyjska