dr Marcin Maksymilian Borowski

e-mail: marcin.borowski@uwr.edu.pl 

ORCID: 0000-0003-3486-8150 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo 

Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska XIX i XX wieku, życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego